Blog TymczasemWRumi.pl – opinie, wiadomości i informacje na temat miasta Rumia. Autor: Paweł Jałoszewski.

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6

Jak poinformował urząd miasta, jeszcze w tym roku planowana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. W ramach zapowiedzianej modernizacji powstać ma trzypoziomowe skrzydło, w którym znajdą się m.in. sale lekcyjne, pomieszczenia do rewalidacji, sanitariaty oraz świetlica.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego jest trzecią pod względem liczby uczniów placówką w Rumi. Uczęszcza do niej blisko 900 uczniów, w tym ponad 80 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ostatnia rozbudowa szkoły została zrealizowana w 2012 roku, a od tego czasu potrzeby placówki znacznie przekroczyły obecne możliwości lokalowe.

Decyzja władz miasta o rozbudowie szkoły jest dla nas bardzo dobrą informacją. Szczególnie że zbiegła się z urodzinami szkoły: 60-leciem powstania i 20-leciem funkcjonowania integracji. Jest to najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dostać – mówi Aleksandra Brunat, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. – Poprawa warunków lokalowych rozwiąże wiele codziennych problemów, takich jak dostosowanie planu lekcji do wymogów bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy czy jakość pobytu dzieci w świetlicy. Zwiększy się też komfort prowadzenia zajęć dodatkowych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wielu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Po rozbudowie znacznie większa liczba uczniów będzie mogła korzystać z pozalekcyjnej działalności placówki, na czym zyska cała szkolna społeczność. Bardzo się cieszymy, że nasze marzenia o większej szkole stają się rzeczywistością – dodaje.

Władze miasta zapowiedziały remont Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. (fot. mat. prasowe)

Miasto zapowiada przetarg. Na kiedy zaplanowana jest przebudowa?

Zgodnie z zapowiedzią urzędu miasta, ogłoszenie przetargu (w systemie zaprojektuj i wybuduj), nastąpi w lutym. Natomiast cała inwestycja, której koszt wyniesie około 4 miliony złotych, powinna zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. Pierwsi uczniowie skorzystają z w pełni dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektu najprawdopodobniej w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022.

Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6 w Rumi

Przy okazji zapowiedzi budowy trzypoziomowego skrzydła w SP nr 6, władze odniosły się także do tematu, który już od dłuższego interesuje uczniów Szóstki oraz ich rodziców – stworzenia nowej sali gimnastycznej.

To nie jedyne planowane działania związane z rozbudową Szkoły Podstawowej numer 6. Pozostaje jeszcze ostatni etap, czyli budowa sali gimnastycznej, na którą będziemy się starać zdobyć dotację – zapewnia burmistrz Michał Pasieczny. – Obecnie Szkoła Podstawowa numer 6 posiada jedynie niewielką salkę gimnastyczną, która uniemożliwia przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla ponad 20-osobowych grup. To powoduje, że dzieci regularnie tracą czas na dojazd do hali MOSiR-u, a gmina ponosi spore koszty związane z wynajmem autokarów. To jest duży problem, który rozwiążemy dopiero wtedy, gdy pozyskamy środki na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego – podsumowuje.

(wpis opracowałem na podstawie informacji Urzędu Miasta Rumi)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

− 6 = 2