sobota, 19 czerwca, 2021

Dla mieszkańca, Inwestycje, Wiadomości

Budżet Obywatelski 2022 w Rumi – wszystko, co musisz wiedzieć!

W tym roku powraca Budżet Obywatelski! I to w nowej formule!

Budżet Obywatelski 2022 w Rumi rozpoczyna się 1 kwietnia. Po rocznej przerwie, spowodowanej wybuchem pandemii, mieszkańcy ponownie mogą zdecydować, na co przeznaczyć 1,5 miliona złotych.

Budżet Obywatelski 2022 w Rumi – jaki będzie?

Jaki jest Budżet Obywatelski 2022 w Rumi? Już teraz wiemy, że zmianie uległ podział pieniędzy na poszczególne przedsięwzięcia. Oprócz projektów inwestycyjnych i prospołecznych pojawiły się tzw. projekty zielone – działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego oraz bytowania zwierząt.

Zobacz: Problemy mieszkańców Rumi – o czym mówi się w Rumi?

W nowym regulaminie zwrócono większą uwagę na osoby z niepełnosprawnościami. Zmniejszona została wymagana liczba podpisów na liście poparcia projektu. Pojawiła się też szansa na zrealizowanie pomysłów inwestycyjnych znajdujących się „pod kreską”.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta Rumia, o której przeznaczeniu zadecydujemy w głosowaniu my – mieszkańcy. Pomysły mogą dotyczyć zarówno kwestii inwestycyjnych, takich jak place zabaw, ścieżki rowerowe, boiska czy remonty chodników, jak i spraw prospołecznych w postaci zajęć rekreacyjnych, warsztatów plenerowych oraz koncertów.

Biorąc udział w przedsięwzięciu, mamy realną szansę zrealizować nowe pomysły oraz zmienić wizerunek otoczenia.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy Rumi od 2014 roku mogą zmieniać swoje otoczenie. Sami decydują o tym, na co przeznaczyć część gminnych pieniędzy (1,5 mln zł). W tej edycji pulę środków podzielono na 3 kategorie: projekty inwestycyjne (1,2 mln zł), projekty prospołeczne (200 tys. zł) oraz projekty zielone (100 tys. zł).

Budżet Obywatelski 2020 w Rumi - wyniki głosowania
Tak przebiegł Budżet Obywatelski 2020 w Rumi. Sprawdź wyniki głosowania, frekwencja i zwycięskie projekty!

Kto może wziąć udział w budżecie obywatelskim?

Każdy rumianin może zaproponować własny projekt lub zagłosować – nie trzeba być ani zameldowanym, ani pełnoletnim mieszkańcem.

Jak złożyć projekt w Budżecie Obywatelskim w Rumi?

Wnioskodawca, który zdecydował już, jaki projekt bądź projekty chce złożyć (inwestycyjny, prospołeczny lub zielony),powinien pobrać formularz zgłoszeniowy i listę poparcia. Dokumenty są dostępne na stronie www.rumia.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/do-pobrania (wersja elektroniczna) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców (wersja papierowa). Następnie należy zebrać 20 podpisów na liście poparcia i złożyć ją wraz z wypełnionym formularzem. Można to zrobić:

Jak przebiega weryfikacja?

Na etapie weryfikacji formalnej pracownicy urzędu miasta sprawdzają kompletność dokumentacji –wnioskodawca musi złożyć uzupełniony formularz oraz listę poparcia zawierającą 20 podpisów. Natomiast na etapie weryfikacji merytorycznej pracownicy urzędu miasta sprawdzają celowość projektu. Projekt musi być ogólnodostępny (w tym dla osób niepełnosprawnych) i technicznie wykonalny, a także mieścić się w przewidzianej kwocie (odpowiedniej dla każdej kategorii). Równocześnie projekt nie może kolidować z działaniami realizowanymi przez urząd miasta oraz nie może mieć komercyjnego charakteru.

Jak promować swój projekt?

Każdy zweryfikowany pozytywnie projekt pojawi się na platformie www.rumia.budzet-obywatelski.org wraz z opisem oraz materiałami graficznymi bądź filmowymi przygotowanymi przez wnioskodawcę. Ponadto wnioskodawca może odebrać w urzędzie miasta ulotki i plakaty. Dobrą praktyką jest także propagowanie projektu w mediach społecznościowych.

Głosowanie i ogłoszenie wyników

Głosowanie odbywa się w formie papierowej (urny i formularze będą dostępne w mobilnych punktach) i elektronicznej (poprzez platformę www.rumia.budzetobywatelski.org). Każdy, kto oświadczy, że jest mieszkańcem Rumi, może zagłosować na maksymalnie trzy projekty (po jednym z każdego rodzaju). Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali, równocześnie zostaną one opublikowane na platformie www.rumia.budzet-obywatelski.org.

Realizacja projektów

Realizacja projektów prospołecznych i zielonych musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy, natomiast w przypadku projektów inwestycyjnych okres ten może zostać wydłużony do 24 miesięcy. Uwaga! Wnioskodawca może, ale nie musi, być realizatorem swojego projektu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, wybór wykonawcy pozostaje w gestii urzędu miasta bądź jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację projektu.

Budżet Obywatelski w Rumi 2022 – szczegółowy harmonogram i ważne daty

1.1.04.2021 r. – 30.04.2021 r.Składanie projektów przez mieszkańców oraz możliwość konsultacji z pracownikami urzędu
 2. 10.05.2021 r. – 17.05.2021 r. Weryfikowanie przez pracowników urzędu złożonych projektów pod względem formalnym
3.18.05.2021 r. – 13.08.2021 r.Weryfikowanie przez pracowników urzędu złożonych projektów pod względem merytorycznym
4.20.08.2021 r.Ogłoszenie listy projektów pozytywnie zweryfikowanych, które zostaną poddane pod głosowanie
 5. 13.09.2021 r. – 27.09.2021 r.Elektroniczne i papierowe głosowanie
 6. 12.10.2021 r.Ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali

(wpis powstał na podstawie materiałów Urzędu Miasta Rumi)

Dzieje się w Rumi – zobacz:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

42 − = 35