sobota, 19 czerwca, 2021

Rumia Kryminalnie, Wiadomości

Zgubił część do aparatu słuchowego za 40 tysięcy. Pomogła policja

Kryminalni z komisariatu w Rumi odzyskali przywłaszczoną część aparatu słuchowego o wartości prawie 40 tys. zł. Część ta już trafiła do właściciela. Policjanci sprawdzają okoliczności zdarzenia. Przywłaszczenie mienia jest zagrożone karą 5 lat więzienia.

Policjanci z Komisariatu Policji w Rumi otrzymali zgłoszenie o przywłaszczeniu części aparatu słuchowego. Wartość utraconego przedmiotu to prawie 40 tys. zł. Właściciel zgubił go w centrum handlowym, a kiedy wrócił na miejsce i szukał, aparatu nigdzie nie było.

Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu w Rumi, którzy przyjęli zawiadomienie oraz zajęli się sprawdzaniem okoliczności zdarzenia. Podczas ustalania okoliczności i przebiegu przywłaszczenia aparatu, ustalili tożsamość osoby, która tą część znalazła. Następnie odzyskali aparat, a sprawcę przywłaszczenia przesłuchali. Odzyskany aparat został już przekazany prawowitemu właścicielowi.

Przypomnijmy, że przywłaszczenie mienia jest zagrożone karą więzienia do 5 lat.

Zgodnie z Ustawą o rzeczach znalezionych:

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Natomiast rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia –zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

(źródło: Pomorska Policja)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

9 + 1 =