Dla mieszkańca, Inwestycje, Wiadomości

Co dzieje się z przebudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi?

Reklama Reklama

W styczniu 2021 roku urząd miasta poinformował, że jeszcze w tym samym roku planowana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. W ramach zapowiedzianej modernizacji miało powstać trzypoziomowe skrzydło, w którym znajdą się m.in. sale lekcyjne, pomieszczenia do rewalidacji, sanitariaty oraz świetlica. Zapytałem Urząd Miasta o postęp prac.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego jest trzecią pod względem liczby uczniów placówką w Rumi. Uczęszcza do niej blisko 900 uczniów, w tym ponad 80 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ostatnia rozbudowa szkoły została zrealizowana w 2012 roku, a od tego czasu potrzeby placówki znacznie przekroczyły obecne możliwości lokalowe.

Wiadomość o rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi dyrektor Aleksandra Brunat komentowała:

“– Decyzja władz miasta o rozbudowie szkoły jest dla nas bardzo dobrą informacją. Szczególnie że zbiegła się z urodzinami szkoły: 60-leciem powstania i 20-leciem funkcjonowania integracji. Jest to najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dostać. Poprawa warunków lokalowych rozwiąże wiele codziennych problemów, takich jak dostosowanie planu lekcji do wymogów bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy czy jakość pobytu dzieci w świetlicy. Zwiększy się też komfort prowadzenia zajęć dodatkowych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wielu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Po rozbudowie znacznie większa liczba uczniów będzie mogła korzystać z pozalekcyjnej działalności placówki, na czym zyska cała szkolna społeczność. Bardzo się cieszymy, że nasze marzenia o większej szkole stają się rzeczywistością.”

Władze miasta zapowiedziały w styczniu 2021 roku remont Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. (fot. mat. prasowe)

Co dzieje się z przebudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi?

Jak zapowiadał urząd miasta, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi której koszt wyniesie około 4 miliony złotych, miała zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. Pierwsi uczniowie mieli skorzystać z w pełni dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektu “najprawdopodobniej w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022”.

W związku z powyższym, zapytałem magistrat o postęp prac. Oto odpowiedź, którą otrzymałem 5 listopada 2021 roku:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi ma się rozpocząć w tym roku, pierwsze prace zaplanowane są na drugą połowę listopada. Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, oczekujemy wydania pozwolenia na budowę. Przedsięwzięcie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. To oznacza, że w pierwszej kolejności wyłoniony w przetargu wykonawca musiał opracować niezbędną dokumentację. To, że prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły, nie oznacza, że przedsięwzięcie nie jest realizowane. Bardzo często się zdarza, że formalności związane z miejską inwestycją zajmują więcej czasu niż sama realizacja. Mimo to szkoła na pewno zostanie rozbudowana.”

Reklama Reklama

Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6 w Rumi

Przy okazji zapowiedzi budowy trzypoziomowego skrzydła w SP nr 6, władze odniosły się także do tematu, który już od dłuższego interesuje uczniów Szóstki oraz ich rodziców – stworzenia nowej sali gimnastycznej. Oto co mówił na ten temat burmistrz Rumi Michał Pasieczny w styczniu 2021 roku:

To nie jedyne planowane działania związane z rozbudową Szkoły Podstawowej numer 6. Pozostaje jeszcze ostatni etap, czyli budowa sali gimnastycznej, na którą będziemy się starać zdobyć dotację. Obecnie Szkoła Podstawowa numer 6 posiada jedynie niewielką salkę gimnastyczną, która uniemożliwia przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla ponad 20-osobowych grup. To powoduje, że dzieci regularnie tracą czas na dojazd do hali MOSiR-u, a gmina ponosi spore koszty związane z wynajmem autokarów. To jest duży problem, który rozwiążemy dopiero wtedy, gdy pozyskamy środki na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego – podsumowywał burmistrz.

Problem potwierdza chociażby wypowiedź jednej z czytelniczek, z listopada tego roku:

“(…) Modernizacja pseudoboiska przy szkole podstawowej nr 6, które obecnie jest w części parkingiem dla samochodów nauczycieli, to uważam meeega potrzebna inwestycja. Dzieci dowożone są na MOSiR, bo nie ma warunków do ćwiczeń na miejscu (brak boiska czy bieżni). Po prostu wstyd. Dzieci mając 2 godziny WFu odbywają tylko 1 godz. na ćwiczeniach, bo druga to dojazdy…Porażka, żeby szkoła dla niemal tysiąca uczniów nie miała sportowego zaplecza…”

Czy mimo upływu prawie roku czasu, coś zmieniło się w tym temacie? Wygląda na to, że na nową salę trzeba będzie jeszcze poczekać.

Szkoła jest w trakcie modernizacji. Walczymy również o środki na obiekty sportowe.” – skomentował problem Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi.

(wpis opracowałem na podstawie informacji Urzędu Miasta Rumi)

Reklama Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 + 2 =