Dla mieszkańca

Pożegnanie z węglem. Nowa umowa na ciepło.

Pożegnanie z węglem. Nowa umowa na ciepło.
Reklama Reklama

PGE Energia Ciepła i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisały 5-letnią umowę o współpracy na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla mieszkańców Rumi, Gdyni i Kosakowa. Jednym z głównych zamierzeń przedsięwzięcia jest rezygnacja z węgla .


Zaciśnienie współpracy trzech gmin

Umowa o współpracy pomiędzy PGE EC i OPEC ma wzmocnić relację partnerów. Dokumenty zostały podpisane 6 marca na terenie gdyńskiej elektrociepłowni, sygnowali je przedstawiciele stron – prezes zarządu OPEC Janusz Różalski, dyrektor PGE EC oddział Wybrzeże Elżbieta Kowalewska oraz prezes zarządu PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski. Symboliczne podpisy złożyli także samorządowcy z Rumi, Gdyni i Kosakowa. To właśnie mieszkańcy tych trzech gmin mają skorzystać na zacieśnieniu współpracy.

Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi:

“Miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, jakim jest podpisanie umowy o współpracy na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla naszych mieszkańców. Jest to pionierskie przedsięwzięcie, realizowane z myślą nie tylko o środowisku naturalnym, ale i komforcie życia obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń.”

Zobacz więcej: Jakość powietrza w Rumi

Zgodnie z zamysłem przedsięwzięcia, ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła), dostarczone klientom poprzez efektywny system ciepłowniczy to jedyny sposób, by spełnić oczekiwania mieszkańców dużych miast.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE EC:

“Dzięki partnerskiej współpracy, ciepło z PGE EC może docierać do coraz większej liczby mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa. Współpraca z OPEC jest kluczowa dla prowadzenia naszych projektów inwestycyjnych w sposób racjonalny, skoordynowany i połączony z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału rynkowego prężnie rozwijającej się Gdyni oraz gmin ościennych. Pozwala to na wykorzystanie efektu skali, zapewniając akceptowalną dla odbiorcy cenę .”


Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych

Z kolei gdyński OPEC, między innymi dzięki pozyskanym dotacjom, przeznaczy ponad 120 milionów złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Do roku 2023 przedsiębiorstwo zaplanowało realizację kolejnych 8 projektów.

Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC:

“Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i aktywną walkę ze smogiem. Zamierzamy sukcesywnie likwidować stare i nieefektywne piece w domach jednorodzinnych oraz lokalne kotłownie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w modernizowanych i budowanych od nowa sieciach ciepłowniczych będą mniejsze straty i większe oszczędności. Należy podkreślić, że korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń atmosferycznych.

Jak podkreślają specjaliści, ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowaniu ich postaw w tym zakresie, pełnią samorządy lokalne. Dzięki działaniom podjętym przez Rumię, tylko w roku 2018 z terenu miasta zniknęło około 200 pieców węglowych. Realizacja programu KAWKA pozwoliła na zastąpienie tzw. kopciuchów miejskim ogrzewaniem. Sukcesywnie na terenie miasta przeprowadzane są również prace termomodernizacyjne, dzięki którym zmniejsza się zapotrzebowanie na energię m.in. budynków użyteczności publicznej, a gmina odnotowuje oszczędności.  Jednocześnie miejskie obiekty zrezygnowały z ogrzewania węglowego na rzecz gazowego, które jest bardziej ekonomiczne i ekologiczne.

Reklama Reklama

Oprócz tego gmina zakupiła i zamontowała pięć urządzeń służących do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu PM10, co pozwoliło stworzyć miejską sieć monitoringu jakości powietrza. Wyniki są ogólnodostępne na interaktywnej mapie.

Zobacz: Nowe czujniki jakości powietrza


Dodatkowym działaniem służącym poprawie jakości powietrza w Rumi, podejmowanym przede wszystkim w okresie grzewczym, są kontrole pieców przeprowadzane przez straż miejską. Większość inspekcji odbywa się tradycyjną metodą, poprzez bezpośrednie zajrzenie do kotłowni i pieca. Jeśli mundurowi mają jakiekolwiek wątpliwości co do paliwa, wówczas pobierane są próbki popiołu. Funkcjonariusze zdobyli niezbędne do tego uprawnienia podczas szkolenia na rzeczoznawców, które zostało przeprowadzone w 2017 roku. Ponadto Rumia zaangażowała się w pilotażowy projekt, prowadzony przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, polegający na bezpłatnym montażu elektrofiltrów kominowych w prywatnych budynkach mieszkalnych. Wyniki przedsięwzięcia mają się przyczynić do wdrożenia tego rozwiązania na masową skalę, przyczyniając się do ograniczenia tzw. niskiej emisji.

Zobacz: Wejherowski alarm smogowy

We współpracy z urzędem miasta na terenie Rumi realizowane są również działania edukacyjne oraz akcje społeczne o tej tematyce.

Źródło: Informacja prasowa Urzędu Miasta Rumi

Reklama Reklama

Udostępnij

O autorze

Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

Jeden komentarz

  1. Napiszę tak, dostając pozwolenie na budowę w 1999 roku pomimo że, była sieć gazowa w ulicy część sąsiadów budując nowe domy zainstalowała piece węglowe (osobiście mam gaz od początku). Miało to być rozwiązanie czasowe na 2 do 5 lat. Dziś mamy 2019 rok, cała ulica posiada system gazu ziemnego a ci którzy mieli tymczasowe pozwolenie na piec węglowy wciąż palą węglem. Więc nie wiem jak to jest z egzekwowaniem prawa w Rumi. Może należałoby dokonać sprawdzenia w UM tych pozwoleń tymczasowych i tam gdzie jest gaz dostępny zakazać pieców węglowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *