Rumia z kolejnym dofinansowaniem na rozwój terenów do inwestycji

Reklama Reklama

Spółka Rumia Invest Park pozyskała blisko 3,4 mln zł unijnego dofinansowania na dalsze prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych w Rumi. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przedsiębiorcom lepszych warunków do rozwoju, a tym samym zapewnienie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

5 listopada (piątek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego została podpisana umowa na dofinansowanie kontynuacji przygotowań miejskich terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową. Podpisanie dokumentu odbyło się z udziałem marszałka Mieczysława Struka, członka Zarządu Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego, burmistrza Michała Pasiecznego oraz prezes spółki Agnieszki Rodak.

fot. UM Rumi

Tereny inwestycyjne w Rumi

Całkowita powierzchnia parku inwestycyjnego w Rumi wynosi 82 ha. Objęty projektem obszar zlokalizowany jest w północnej części miasta. W ramach inwestycji miejska spółka dokona rozbiórki istniejących budynków, wykona roboty ziemne, zbuduje drogę dojazdową i chodnik, a także doprowadzi media oraz infrastrukturę techniczną. Zmiany zajdą na ponad 8 ha terenów usytuowanych w pobliżu ul. Kazimierskiej i Krzemowej. Wszystkie prace zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.

Kompleksowe przygotowanie miejskich terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową ma zapewnić małym i średnim przedsiębiorcom lepsze warunki do rozwoju, czego spodziewanym efektem jest wzrost liczby miejsc pracy. Obszar ten przeznaczony jest na inwestycje o charakterze usługowym, produkcyjnym i magazynowym, a jego zagospodarowaniem zajmuje się spółka Rumia Invest Park.

To dla nas ogromna radość obserwować, jak nasza strefa inwestycyjna dynamicznie się rozwija. Są to fantastycznie zlokalizowane tereny stanowiące naturalne zaplecze logistyczne portu w Gdyni – mówi Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia Invest Park. – W ich obrębie z powodzeniem działają już liderzy rynku, tacy jak firma Clima Gold czy Corleonis. Na ukończeniu jest także nowa siedziba firmy Atlas Poland. Kilka kolejnych przedsiębiorstw jest w trakcie projektowania nowych inwestycji na naszym terenie.

Prezes wypowiadała się także na temat planów na przyszłość dotyczących parku inwestycyjnego w Rumi.

Wkrótce, z udziałem środków unijnych i we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych, rozpoczniemy projektowanie hali modułowej, która skupi lokalny biznes oraz będzie sprzyjała wymianie doświadczeń i kooperacji. W strefie planowana jest również budowa Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej będącego przedsięwzięciem strategicznym nie tylko dla Rumi, ale i dla całego województwa pomorskiego. Nieustannie pracujemy, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Drugi etap projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi” to naturalna kontynuacja działań założonych w pierwszym etapie. To kolejne uzbrojone i skomunikowane tereny, które pozwolą rozwinąć skrzydła nowym inwestorom, co z kolei zaowocuje nowymi miejscami pracy dla naszych mieszkańców. Dziękujemy za wsparcie Zarządowi Województwa Pomorskiego, jest ono nieocenione dla realizacji ambitnych planów Rumi – podkreśla.

Wartość przedsięwzięcia to ponad 14,7 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 3,4 mln zł.

(we wpisie wykorzystałem materiały Urzędu Miasta Rumi, zdjęcie tytułowe: rumiainvest.pl)

Reklama Reklama
Reklama Reklama

Dodaj komentarz