Dla mieszkańca

Wzrastają opłaty za wywóz śmieci na terenie Rumi

Wzrastają opłaty za wywóz śmieci na terenie Rumi
Reklama Reklama

Od 1 kwietnia 2019 roku na terenie Rumi zaczynają obowiązywać nowe stawki za wywóz śmieci.

O podwyżce opłat radni zadecydowali w grudniu 2018 roku. Nowe stawki za wywóz śmieci w Rumi wynoszą:

  • 15 zł za odpady segregowane (podwyżka z 11 zł),
  • 40 zł za odpady niesegregowane (podwyżka z 19 zł).

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki zależnej od tego, czy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane), czy też nie. Podczas grudniowej sesji poinformowano, że ok. 7% mieszkańców nie segreguje śmieci. Wygląda zatem, że idąc zgodnie z duchem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wzrost kosztów za śmieci niesegregowane ma skłonić opornych do zmiany nawyków. Projekt przyjętej uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bit.ly/2PD4omq.

Opłaty wnosi się raz w miesiącu, bez wezwania, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (opłatę za kwiecień wnosimy do 15 maja). Możliwe są opłaty z góry, za dłuższy okres (np. kwartał lub półrocze), według uznania mieszkańców.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Miasta Rumi w przypadku np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji – w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komentarz burmistrza Rumi, Michała Pasiecznego, opublikowany na fanpage’u TymczasemWRumi 14 grudnia 2018 roku.

“Opłata za śmieci. Ustawa jednoznacznie reguluje – należy wprowadzić opłatę śmieciową od mieszkańców i w ten sposób sfinansować odbiór i zagospodarowanie odpadów. Gmina na tym nie może zarabiać. Cena na mieszkańca jest liczona jako suma wydatków na ten cel – cena za wywóz + dzikie wysypiska, które gmina musi opróżniać + kosze uliczne (których na prośbę mieszkańców w zeszłej kadencji dostawiliśmy w mieście ok. 300 sztuk dodatkowych)+ składka do KZG + pracownicy zatrudnieni do prowadzenie systemu odbioru odpadów+ edukacja ekologiczna. Całość będzie kosztowała ok. 8 mln z czego najdroższy odbiór odpadów i zagospodarowanie na Eko Dolinie ok. 6,5 mln.zł (rocznie).

Przed 2013 rokiem sami płaciliśmy fv do firmy wywozowej. Jeden z radnych przedstawił rachunki dla 4 osobowej rodziny z firmy PUK z lat 2012 i 2013 , gdzie gołym okiem widać, że teraz płaci nadal taniej niż przed wprowadzeniem przez Rząd RP ustawy śmieciowej, która narzuca na urzędy miast(gmin) te zadania (m.in. pobranie opłaty od mieszkańców). Nasza spółka wywozowa PUK zgodnie z umową na wywóz odpadów nie może pobierać większych opłat niż to, jakie faktycznie ponosi koszty związane z odpadami w Rumi (cena na wysypisku + czas pracy pracowników+paliwo+leasingi na auta, które jeżdżą po Rumi). Mają GPS w autach, więc “śledzimy” wszystkie kursy, aby mieć 100% pewności, że wszystko jest ok. Inne gminy również aktualizują opłaty, w momencie kiedy kończą im się stare umowy. Można sprawdzić Puck rok 2018, obecnie Kosakowo ma przetarg nie rozstrzygnięty. Cena również zależy w dużym stopniu od opłaty środowiskowej (na wysypisku) – cytat ” Jako istotny czynnik wpływający na te wzrosty samorządowcy wskazali wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeszcze w 2013 r. jej wysokość wynosiła 115,41 zł, w 2014 r. – 119,68 zł, w 2017 r. – 120,76 zł, a w już 2019 r. – 170 zł. Natomiast od 2020 r. ma ona wynieść 270 zł.”

Skąd większe koszty w firmie wywozowej ? Odp. – znacznie większa ilość ton wywożonych odpadów na wysypisko – co daje większą opłatę dla Eko Doliny + więcej kursów (paliwo, koszty pracy, dodatkowe leasingi, ubezpieczenia) + większe koszty pracy (wynagrodzenia rosną, PUK cały czas szuka ludzi do pracy), ale największy wzrost to ilość odpadów wytwarzana przez nas – mieszkańców Rumi. Na prośbę mieszkańców częstotliwość zbiórek odpadów wielkogabarytowych również się zwiększyła z 2 rocznie do 6 akcji – tych śmieci ilość wzrosła aż 4 krotnie.

W zeszłej kadencji radni wielokrotnie debatowali na sesjach i komisjach, że musimy się liczyć z podwyżkami cen dla mieszkańców, ponieważ zgodnie z ustawą system poboru opłat z kosztami musi wychodzić na zero w gminie. W latach 2013-2015 w budżecie było więcej środków z opłat śmieciowych od mieszkańców. W ostatnich dwóch latach koszty wywozu odpadów były znacznie wyższe niż opłaty pobierane od mieszkańców, natomiast w okresie 5 letnim system wyszedł mniej więcej na 0. Były zakusy, aby już na 2018 rok podnieść opłatę dla mieszkańców, natomiast my staliśmy na stanowisku, że skoro mamy w okresie 5 letnim nadwyżkę, to nie możemy oszukiwać mieszkańców i pobierać na “zaś” większe kwoty, choć kilku radnych mocno za tym optowało.”
Reklama Reklama

Udostępnij

O autorze

Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *