Znasz kogoś, kto pomaga seniorom? Zgłoś go do nagrody!

Reklama Reklama

(źródło: Urząd Miasta Rumi)

Czy w Twoim otoczeniu znajduje się osoba starsza, która jest życzliwa, otwarta na potrzeby innych, działa na rzecz swojego środowiska czy ma niezwykłą pasję? Zgłoś ją do nagrody marszałka województwa pomorskiego. A może znasz pracodawcę lub organizację aktywizującą seniorów, wspomagającą ich oraz rodziny opiekujące się nimi – pomóż ich wyróżnić.

Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Pracodawca Przyjazny Seniorom i Przyjaciel Seniora. Ostatnia z kategorii to okazja, by uhonorować osoby niosące bezinteresowną pomoc w trudnym czasie pandemii. Zgłoszenia kandydatów do wyróżnień marszałka można składać od 14 kwietnia do 28 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2021 r.

Kogo można zgłosić do konkursu?

W ramach konkursu nagrody są przyznawane w kategoriach:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu województwa pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej;
  • Pracodawca Przyjazny Seniorom: pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia;
  • Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu województwa pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

– Pomorska Rada Polityki Senioralnej wybierze jednego laureata z każdego powiatu w każdej kategorii – tłumaczy Barbara Bałka, pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. polityki senioralnej. – Nagrodą jest jeden z tytułów: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Pracodawca Przyjazny Seniorom oraz Przyjaciel Seniora, a także dyplom, upominki rzeczowe oraz grafiki wykonane przez lokalnych artystów. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne z województwa pomorskiego – wyjaśnia Bałka.

Wolontariusze 

W związku z kolejną edycją konkursu o nagrodę marszałka województwa Pomorskie dla Seniora, pojawiła się szansa na wyróżnienie lokalnych przyjaciół seniorów. Jest to szczególnie ważne w dobie pandemii i obostrzeń sanitarnych. Na szczęście, nie brakuje chętnych do wsparcia seniorów. Pomorskie organizacje, sieci handlowe, grupy nieformalne czy po prostu zwyczajni ludzie dobrej woli każdego dnia epidemii pomagają m.in.: w robieniu zakupów, dowożą posiłki lub wspierają seniorów w innych sprawach życia codziennego. Przede wszystkim jednak wspierają osoby starsze szczególnie potrzebnym w tej sytuacji dobrym słowem.

Reklama Reklama

– W związku z pandemią pojawiło się wiele potrzebnych inicjatyw na rzecz wsparcia osób starszych. Błędem byłoby pominięcie ich przy okazji naszego konkursu – tłumaczy pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. polityki senioralnej. – Nie myślimy tutaj jedynie o sformalizowanych akcjach o dużym zasięgu, ważne są również te małe, niekiedy sąsiedzkie przejawy empatii wobec seniorów, których epidemia zamknęła w czterech ścianach – kontynuuje.

Pomorskie dla Seniora

Konkurs o nagrodę marszałka naszego województwa Pomorskie dla Seniora jest organizowany od 2018 roku. Do tej pory wyróżniono 86 laureatów ze wszystkich pomorskich powiatów. Podczas lokalnych uroczystości z udziałem około 8,3 tysiąca Pomorzan nagrodzono seniorów podejmujących działania na rzecz społeczności lokalnej, uhonorowano osoby działające na rzecz seniorów oraz pracodawców i organizacje pozarządowe przyczyniające się poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

Kto i jak może zgłosić kandydata?

Dokonać zgłoszenia mogą jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego, organizacje pozarządowe zrzeszające seniorów lub działające na rzecz seniorów z województwa pomorskiego, osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego. Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Kandydatów można zgłaszać poprzez nadesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata czy podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Reklama Reklama

Zgłoszenia można wysłać pocztą lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Szczegółowych informacji udziela:
Barbara Bałka – pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej
tel. 58 326 87 34
e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała nr 365/241/21 w sprawie ogłoszenia konkursu
  • regulamin konkursu
  • formularz zgłoszeniowy
  • karta oceny
Reklama Reklama

Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *