W Rumi przybywa mieszkańców

W Rumi przybywa mieszkańców
Reklama
Reklama

Rośnie liczba osób zameldowanych na terenie Rumi, przybywa także cudzoziemców, natomiast liczba małżeństw pozostaje niemal na tym samym poziomie. Urząd Miasta przedstawił szczegółowe statystyki podsumowujące 2018 rok.

Reklama
Reklama

Pod koniec 2017 roku liczba osób zameldowanych w Rumi na pobyt stały wynosiła 45 861, a na pobyt czasowy 834, co dało łącznie 46 695 mieszkańców. W minionym roku wartości te wzrosły kolejno do 46 004 oraz 846, co daje 46 850 osób. Oznacza to wzrost o 155 mieszkańców.

Z kolei według danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny (Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI) Rumia liczy 48832 mieszkańców. Dane te opracowano według krajowej definicji zamieszkania. Oznacza to, że bilans nie obejmuje osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych mieszkańców przebywających czasowo za granicą.

W Rumi przybywa też cudzoziemców. Pod koniec 2017 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie 126 obcokrajowców, natomiast według zeszłorocznych statystyk liczba ta wzrosła do 186 cudzoziemców.

Co ciekawe, liczba zarejestrowanych w Rumi małżeństw, zawieranych również poza granicami kraju, utrzymuje się niemal na tym samym poziomie. W Roku 2017 w związek małżeński wstąpiły 224 pary, natomiast w roku 2018 liczba ta wzrosła do 225 par.

Tendencja spadkowa dotyczy noworodków. Liczba dzieci urodzonych w 2017 roku, zameldowanych na terenie Rumi, wynosi 572, natomiast w roku 2018 liczba ta spadła do 523. Podobnie jest w przypadku rumskich dzieci narodzonych poza granicami kraju. W roku 2017 liczba tzw. transkrybowanych aktów urodzenia wyniosła 93, natomiast w minionym roku rumskich dzieci urodzonych za granicą było 68.

Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to w roku 2017 odnotowano ich 281, natomiast w roku 2018 liczba ta wzrosła do 314.

(źródło: Urząd Miasta Rumi, fot. Piotr Karaś)

Reklama
Reklama
Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *