Kiedy powstanie przystanek SKM Rumia Biała Rzeka? [AKTUALIZACJA]

Kiedy powstanie przystanek SKM Rumia Biała Rzeka? [AKTUALIZACJA]
Reklama
Reklama

Czy i kiedy zostanie zbudowany nowy przystanek SKM Trójmiasto w Rumi, pod nazwą „Rumia Biała Rzeka”? W tym wpisie na blogu śledzę wiadomości, które pojawiają się na ten temat – sprawdźcie poniżej! 🙂

Aktualizacja, 09.06.2024 r.:

Czy można mówić o jakichkolwiek postępach w sprawie budowy stacji kolejowej oraz węzła integracyjnego w rejonie Białej Rzeki?

Reklama
Reklama

Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw inwestycji: Stacja kolejowa, linia kolejowa numer 202, węzeł – te elementy stanowią razem ogromny projekt, wszystko jest ze sobą bardzo powiązane.

Inwestycja rzeczywiście jest mocno opóźniona przez kolej, niemniej kilka tygodni temu mieliśmy spotkanie z osobami decyzyjnymi z PKP, które poinformowały nas, że w czerwcu tego roku (2024 r.) chcą ogłosić przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ten projekt jest praktycznie gotowy, choć kilka rzeczy trzeba jeszcze zmienić. Pamiętajmy jednak, że to jest ogromna inwestycja, warta miliardy złotych, dlatego sama procedura przetargowa będzie trwała około roku. Zapewne kolejny rok to będzie finalizowanie projektu i wtedy dopiero ruszy budowa.

Na mocy naszego porozumienia PKP powinno zmodernizować linię kolejową, zbudować tunel pod torami na wysokości Hodowlanej, zbudować przystanek SKM Rumia Biała Rzeka z tunelem pod torami na wysokości Auchan, a miasto zrealizuje tam węzeł przesiadkowy, na co mamy już zdobyte dofinansowanie unijne. W końcu na [ulicy] Zbychowskiej szlabany zostaną zlikwidowane i nie trzeba będzie czekać na przejazd. Oprócz tego PKP przebuduje całkowicie stację główną w Rumi – peron najbliżej budynku dworca pozostanie jednotorowy, a wybudowane zostaną dwa nowe perony dwustronne. Pojawią się też wyczekiwane windy. Cały czas o to mocno apelowaliśmy, mieszkańcy bardzo zwracali na to uwagę, ponieważ obecny tunel i dojścia na perony są trudne albo nawet niemożliwe do pokonania dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi. Najmniejszą składową tej realizowanej przez PKP inwestycji jest przebudowa tunelu przy urzędzie miasta.

żródło: artykuł „Wiceburmistrz Ariel Sinicki odpowiada na najczęstsze pytania mieszkańców – czerwiec 2024”, Urząd Miasta Rumi

Aktualizacja, 08.02.2023 r.

Pojawiły się nowe informacje i komunikat Urzędu Miasta Rumi na temat budowy przystanku SKM Rumia Biała Rzeka. Zamieszczam go w całości poniżej:

„Na nowoczesną stację, która zgodnie z planami PKP Polskie Linie Kolejowe ma powstać w rejonie centrum handlowego Port Rumia, trzeba będzie jeszcze poczekać. Jak zapowiada państwowa spółka, do czerwca ma zostać ogłoszony przetarg na realizację prac związanych z modernizacją linii nr 202, a najwcześniej pod koniec roku zarządca otrzyma niezbędne pozwolenia. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy nastąpi symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod budowę stacji Rumia Biała Rzeka.

Budowa przystanku Rumia Biała Rzeka ma nastąpić w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia – Słupsk”, a dokładniej modernizacji odcinka Gdynia-Chylonia – Lębork. Zakres inwestycji obejmuje między innymi budowę dwutorowej linii kolejowej, dostosowanie geometrii torów do prędkości 200 km/h, a także modernizację obiektów związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obsługą podróżnych.

To tu powstanie przystanek SKM Rumia Biała Rzeka. (źródło: Urząd Miasta Rumi)

Dla mieszkańców naszego miasta najważniejsze są jednak plany związane z odcinkiem Rumia – Wejherowo, gdzie zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe ma nastąpić dobudowanie dwóch torów do obsługi ruchu aglomeracyjnego wraz z przystankiem Rumia Biała Rzeka. Będzie to dwukrawędziowy peron o długości przekraczającej 200 metrów, do którego ma prowadzić podziemne przejście, a z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się zostanie zamontowana winda. Termin rozpoczęcia budowy nie jest jeszcze znany, ponieważ spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wciąż poszukuje źródła finansowania.

– Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” posiada harmonogram rzeczowy, który zawiera przewidywane terminy uzyskania decyzji administracyjnych i pozwoleń. Obecnie planowana data uzyskania decyzji lokalizacyjnych to II kwartał 2023 roku, a pozwolenia na budowę to III kwartał 2023 roku. Nadmienić należy, że pozyskanie decyzji uzależnione jest od terminowej pracy organów administracyjnych oraz pozyskania dofinansowania ze środków unijnych – informuje biuro zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Wniosek o dofinansowanie unijne został złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 28 kwietnia 2022 r. Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” planowo finansowany będzie w ramach dwóch perspektyw unijnych: POIiŚ 2014-2020 oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (dalej: FEnIKS). Wskazujemy, że w 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla fazy I POIiŚ 2014-2020. Dofinansowanie w ramach perspektywy FEnIKS obecnie nie jest zapewnione – wyjaśniają przedstawiciele biura.

– Cały czas czekamy na zakończenie procesu projektowania przez PKP. Widzimy dużą potrzebę powstania tej stacji kolejowej, ponieważ dzielnica Biała Rzeka od momentu powstania centrum handlowego Auchan bardzo szybko się rozwija. Praktycznie wszystkie grunty, które od zawsze należały do prywatnych właścicieli, są już zabudowane lub tworzone są plany ich zabudowy. To dzielnica z największym potencjałem rozwoju mieszkaniowego, dlatego tak ważne dla nas jest powstanie stacji, która zachęci mieszkańców do podróżowania koleją – podkreśla Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw inwestycji. – Już kilka lat temu podpisaliśmy porozumienie z PKP w sprawie wspólnego działania na tej dzielnicy. Zgodnie z tym dokumentem państwowa spółka wybuduje stację kolejową, tunel dla samochodów na wysokości Auchan oraz drugi przejazd samochodowy na wysokości ulicy Hodowlanej, co pozwoli na zamknięcie niebezpiecznego przejazdu na ulicy Zbychowskiej. Naszym zadaniem, jako miasta, będzie wybudowanie połączeń drogowych, które skomunikują istniejące ulice z budowanymi przez PKP przejazdami pod torami. Równocześnie projektujemy fragmenty ulic: Jęczmiennej, Dolnej, Husarskiej, Partyzantów, Wiejskiej, Formeli. W ciągu najbliższych tygodni wykonawca powinien rozpocząć przebudowę ulicy Jeziornej. Przemiana infrastruktury na Białej Rzece będzie coraz bardziej znacząca – podsumowuje.

źródło: komunikat Urzędu Miasta Rumi, 07.02.2023 r.

Aktualizacja, 08.07.2021 r.

Pojawiły się nowe informacje i komunikat Urzędu Miasta Rumi na temat budowy przystanku SKM Rumia Biała Rzeka. Zamieszczam go w całości poniżej:

„Jedną z inwestycji, o którą najczęściej pytają mieszkańcy naszego miasta, jest budowa przystanku kolejowego Rumia Biała Rzeka. Nowoczesna stacja ma powstać na wysokości centrum handlowego Port Rumia, a za projekt i realizację odpowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Rozpoczęcie robót budowlanych wstępnie zostało zaplanowane na rok 2020, jednak do tej pory nie nastąpiło symboliczne wbicie pierwszej łopaty. Dlaczego? O to spytaliśmy przedstawiciela spółki.”

źródło: Urząd Miasta Rumi

Zgodnie z planem budowa przystanku Rumia Biała Rzeka ma nastąpić w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk. Inwestycja ma objąć m.in. budowę dwutorowej linii kolejowej, dostosowanie geometrii torów do prędkości 200 km/h, a także modernizację obiektów związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obsługą podróżnych. Trudno jednak mówić o jakichkolwiek terminach, ponieważ dokumentacja projektowa dla tego zadania nie została jeszcze ukończona, a bez niej rozpoczęcie budowy przystanku nie jest możliwe.

W ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” planowana jest budowa przedmiotowego przystanku zlokalizowanego przy planowanym przedłużeniu linii kolejowej nr 250 (w obrębie km 33,920 linii kolejowej nr 202). W planie jest budowa jednego peronu dwukrawędziowego o długości 225 m i wysokości 0,96 m. Dojście do peronów zrealizowane będzie poprzez przejście podziemne, a z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się zostanie zamontowana winda prowadząca na peron – czytamy w piśmie podpisanym przez Jarosława Wałaszewskiego, zastępcę dyrektora regionu północnego do spraw projektów unijnych w spółce PKP PLK. – Realizacja wyżej wymienionej inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania. Aktualnie inwestycja znajduje się na etapie projektowania, a po jego zakończeniu, tj. uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń (m.in. pozwolenia na budowę), możliwe będzie rozpoczęcie robót.

Z wieloletnich doświadczeń Auchan wynika, że zawsze w momencie budowy nowego centrum handlowego następuje szybki rozwój mieszkaniowy terenów wokół niego. Tak jest i w tym przypadku. Praktycznie wszystkie grunty, które od zawsze należały do prywatnych właścicieli, są już zabudowane lub tworzone są plany ich zabudowy. To dzielnica z największym potencjałem rozwoju mieszkaniowego, dlatego tak ważne dla nas jest powstanie stacji Rumia Biała Rzeka, która zachęci mieszkańców do podróżowania koleją – podkreśla Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw inwestycji. – Mamy podpisane porozumienie z PKP w sprawie wspólnego działania na tej dzielnicy. Na jego mocy PKP wybuduje stację kolejową, tunel dla samochodów na wysokości Auchan oraz drugi przejazd samochodowy na wysokości ulicy Hodowlanej, co pozwoli na zamknięcie niebezpiecznego przejazdu na ulicy Zbychowskiej. Porozumieliśmy się także w sprawie równie potrzebnej modernizacji stacji Rumia Główna oraz przebudowy przejścia pieszego pod torami na wysokości urzędu miasta. Naszym zadaniem, jako miasta, będzie wybudowanie połączeń drogowych, które skomunikują istniejące ulice z budowanymi przez PKP przejazdami pod torami. Inną bardzo ważną inwestycją związaną z rozwojem Białej Rzeki jest budowa nowej szkoły podstawowej. Z myślą o tej placówce zakupiliśmy działkę przy ulicy Formeli, obok ogrodów działkowych. Trwają również prace nad kolejnymi połączeniami drogowymi z Redą: Drogą Trzech Powiatów oraz ul. Partyzantów.

(we wpisie wykorzystałem grafiki i informację prasową Urzędu Miasta Rumi, 08.07.2021 r.)

Treść wpisu z 22 maja 2018 r.:

W styczniu 2018 roku w Gdańsku podpisano umowę na zaprojektowanie modernizacji linii 202 między Gdynią Chylonią a Słupskiem.

Inwestycja (możecie o niej poczytać chociażby tutaj: https://bit.ly/2GEyodh) łączy się m.in. z powstaniem kilku nowych przystanków, uwzględnionych na grafice „prognozowej” Urzędu Marszałkowskiego. Na liście jest również budowa przystanku Rumia Biała Rzeka. 😊

Skupiając się bardziej na naszych, „rumskich” interesach. 😊

Oprócz samego przystanku, w jego pobliżu powstanie także połączenie dla pieszych/samochodów oraz parking. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, dodatkowo miasto porozumiało się z koleją także w kwestii:

  • budowy wiaduktu kolejowego z przejazdem dla samochodów i trasą dla pieszych przy ulicy Hodowlanej, 
  • zamknięcia przejazdu na ulicy Zbychowskiej
  • remontu dworca PKP Rumia (remont tunelu z budową wind na peron oraz od strony Towarowej, budowa nowego peronu od ulicy Towarowej).
  •  oraz remontu tunelu pieszego przy urzędzie miejskim.

Obecnie każda z inwestycji jest na etapie projektowania, ale co ważniejsze- muszą zostać rozliczone do 2023 roku. Ich realizacja zaplanowana jest na lata 2020 – 2022.

[wpis pierwotnie ukazał się na fanpage’u Tymczasem w Rumi, 22 maja 2018 roku]

Reklama
Reklama
Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *