Rośnie liczba mieszkańców Rumi. Jest nas coraz więcej!

rumia statystyka liczba mieszkancow
Reklama
Reklama

Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców Rumi. Coraz chętniej osiedlają się tu cudzoziemcy, a obecnie większość miejskiej społeczności stanowią kobiety.Według statystyk udostępnionych przez Urząd Miasta Rumi, pod koniec 2018 liczba osób zameldowanych w Rumi na pobyt stały i czasowy wynosiła łącznie 46 850 mieszkańców. Pod tym względem rok 2019 okazał się bardziej udany. Obecnie miasto zamieszkują 46 943 osoby, z czego niemal 52% stanowią kobiety. Z kolei według najbardziej aktualnych danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny (Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym – stan w dniu 30.06.2019) Rumia liczy jeszcze więcej, bo aż 49 160 mieszkańców.

Reklama
Reklama

Cudzoziemcy w Rumi w 2019 roku.

W Rumi przybywa również cudzoziemców. Pod koniec 2018 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie 186 obcokrajowców, natomiast według zeszłorocznych statystyk liczba ta wzrosła do 299 cudzoziemców.

Dzieci i noworodki w Rumi.

Tendencja wzrostowa dotyczy także rumskich dzieci narodzonych poza granicami kraju. W roku 2018 liczba tzw. transkrybowanych aktów urodzenia wynosiła 68, natomiast w minionym roku wzrosła do 93. Ponadto jedno dziecko urodziło się bezpośrednio na terenie miasta. Nieznaczny spadek odnotowany został w przypadku zameldowanych w Rumi noworodków. Jeszcze w 2018 roku było to 523 dzieci, w minionym roku liczba ta spadła do 450.Liczba zarejestrowanych w Rumi małżeństw w 2019 r.

Niemal na tym samym poziomie utrzymuje się liczba zarejestrowanych w Rumi małżeństw, w tym zawieranych poza granicami kraju. W Roku 2018 w związek małżeński wstąpiło 225 par, natomiast w roku 2019 liczba ta spadła o 4, czyli do 221 par.

Liczba zgonów w 2019 r. w Rumi

Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to w roku 2018 odnotowano ich na terenie Rumi 314, natomiast w roku 2019 liczba ta wzrosła do 338.

Infografika dotycząca liczby mieszkańców, liczby cudzoziemców, liczby zawartych małżeństw, liczby dzieci urodzonych, zameldowanych oraz liczby zgonów na terenie Rumi. Dane pochodzą z 2018 i 2019 r. (źródło: Urząd Miasta Rumi)

Reklama
Reklama
Cześć! Jestem Paweł, a Tymczasem w Rumi to moja strona tworzona przez mieszkańca, dla mieszkańców, gości i fanów miasta Rumi. Swoimi wpisami na blogu wnoszę do “rumskiego internetu” autentyczność i humor. Tymczasem w Rumi to także żywiołowa, zżyta i ciekawa świata społeczność, do której zwracam się jako kolega i sąsiad. Warto do niej dołączyć!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *