Co z nowym urzędem i budową „centrum” miasta w Rumi?

Rumia szuka prywatnego partnera, aby zagospodarować centrum miasta i zbudować nowy budynek urzędu miasta. W internecie pojawiło się ogłoszenie na temat zamówienia, dzięki któremu możemy poznać szczegóły.

Reklama Reklama

W poniedziałek (28.12.2020 r.) w rumskim Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja dotycząca planowanego Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w związku z zagospodarowaniem centrum Rumi i budową nowego urzędu miasta.

Zamierzeniem przedsięwzięcia jest realizacja celu publicznego, w tym w szczególności zaprojektowanie, budowa, finansowanie i zarządzanie budynkiem Urzędu Miasta Rumi oraz przestrzenią publiczną zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku.

Czy Rumia potrzebuje nowego budynku urzędu miasta i centrum?

W dokumentacji zamówienia możecie znaleźć uzasadnienie dla projektu. Wspomniane w nim są kwestie, o których często mogliście przeczytać w „rumskim internecie”: brak naturalnego centrum miasta, rynku, czy placu, które gromadziłyby mieszkańców i stanowiły wizytówkę Rumi.

Gmina Miejska Rumia, ze względu na sposób położenia miasta, boryka się z problemem braku naturalnego centrum miasta. Rumia nie posiada Rynku a nawet placu, wokół którego mogłoby rozwinąć się życie towarzyskie, kulturalne mieszkańców, które stanowiłoby wizytówkę miasta. Ponadto Urząd Miasta Rumi mieści się w budynku mało reprezentacyjnym, drogim w eksploatacji, oraz w złym stanie technicznym. Budynek ze względu na swoją wielkość nie jest w stanie pomieścić wszystkich wydziałów, które zostały umieszczone w innych lokalizacjach. Włodarze Miasta starają się wyjść naprzeciw temu problemowi i rozważają zaangażowanie partnera prywatnego w realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego – czytamy w opisie potrzeb i wymagań dla danego zamówienia.

Inwestycja z pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego

Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jak możecie przeczytać w specyfikacji, miasto swojego partnera planuje wybrać spośród 6 kandydatów (gdyby zgłosiłoby się ich więcej, liczyć się będzie doświadczenie). Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do 10 lutego 2021 roku, do godziny 9:30. Nazwy potencjalnych wykonawców poznamy tego samego dnia, o godzinie 10:00.

Gdzie powstanie nowy urząd miasta Rumi? Gdzie planowane jest centrum?

Reklama Reklama

Inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Starowiejskiej (część wschodnia) – Obszar A, który
obejmuje działki w obrębie ewidencyjnym nr 18 o numerach działek 962/2, 962/1, 968, 969/4,
969/3, 969/1, 970/7, 970/3, 970/4, 958, 957, 956. Powierzchnia tego obszaru wynosi
ok. 13 000 m2.

Lokalizacja – Obszar A, widok z góry. Źródło: Gmina Miejska Rumia

Jak może wyglądać nowy budynek urzędu miasta Rumi?

Lokalizację nowego urzędu miasta w Rumi poznaliśmy nieco ponad roku temu (21.10.2019r.), kiedy to została wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr decyzji 14/2019). Zgodnie nią, w podanej lokalizacji dopuszcza się:

 • wielkość powierzchni zabudowy nieruchomości do 2000 m2,
 • wysokość zabudowy – maksymalnie 24 m (6 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna).

Dokładna wielkość budynku zostanie ustalona w trakcie procesu wyboru partnera prywatnego. Projekt zakłada wyburzenie budynków znajdujących się na działce 969/3 oraz na działce 962/1. Dodatkowo dla realizacji celu, miasto zamierza pozyskać 2 działki stanowiące własność prywatną (działki 949 oraz 955/3). Miasto prowadzi obecnie negocjacje z właścicielami działek.

Lokalizacja – Obszar A, widok od Zagórskiej Strugi w stronę skrzyżowania StarowiejskaDąbrowskiego. (Źródło: Gmina Miejska Rumia)
Lokalizacja – Obszar A, Zagórska Struga (Źródło: Gmina Miejska Rumia)

Co prywatny partner otrzyma w zamian?

W ramach przedsięwzięcia prywatnemu partnerowi zostaną przekazane działki w Obszarze B i C. Pierwszy z nich („Obszar B”) to tereny, na których znajduje się obecny urząd miasta. Po wybudowaniu nowej siedziby, będzie mógł zostać wyburzony. Powierzchnia tego obszaru wynosi ok. 24 000 m2.

Lokalizacja – Obszar B – widok z góry (Źródło: Gmina Miejska Rumia)
Lokalizacja – Obszar B – widok z estakady w stronę Urzędu (Źródło: Gmina Miejska Rumia)
Reklama Reklama

Natomiast „Obszar C” zlokalizowany jest przy ul. Starowiejskiej (strona zachodnia) i liczy ok. 9 000 m2.

Lokalizacja – Obszar C – widok z góry (Źródło: Gmina Miejska Rumia)
Lokalizacja – Obszar C – widok na działkę 539/4. (Źródło: Gmina Miejska Rumia)

Wybrana firma będzie musiała przedstawić miastu koncepcję zagospodarowania tego terenu na cele komercyjne. Urzędnicy przewidują jako dominującą funkcję budownictwo mieszkaniowe z dodatkiem funkcji biurowych, usługowych i handlowych.

Jaki będzie „podział obowiązków”?

Na etapie inwestycyjnym, prywatna firma:

 • sfinansuje nakłady inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia;
 • wykona roboty budowlano-montażowe;
 • wykona zagospodarowanie terenu;
 • pozyska przewidziane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów;

Później natomiast, prywatny wykonawcy odpowiedzialny będzie za utrzymywanie techniczne obiektów (w czasie obowiązywania umowy) oraz ponoszenie nakładów odtworzeniowych, wynikających z eksploatacji infrastruktury, powstałej w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Wynagrodzeniem partnera prywatnego mają być płatności dokonywane przez Gminę w formie opłaty za dostępność. Inwestor będzie również czerpał pożytki z komercyjnego wykorzystania nieruchomości zlokalizowanej w Obszarze B i C. Tym samym drugą – dodatkową formą wniesienia wkładu własnego będzie przeniesienie na rzecz partnera prywatnego własności nieruchomości zlokalizowanych na Obszarze B i C – w formie sprzedaży nieruchomości.

Szczegółową dokumentację możecie znaleźć na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/410445, gdzie polecam zajrzeć. 🙂

Więcej o inwestycjach w Rumi:

 • Co dalej z Błoniami Janowskimi w Rumi?
 • Budowa węzła integracyjnego w Rumi Janowie (Grudzień 2020 r.)
 • Co dzieje się z przebudową Góry Markowca w Rumi? [AKTUALIZACJA]
 • Nowa sygnalizacja na ul. Pomorskiej w Rumi
 • Ulica Kazimierska w Rumi została oddana do użytku!
Reklama Reklama

Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *