Co z nowym urzędem i budową „centrum” miasta w Rumi?

Co z nowym urzędem i budową „centrum” miasta w Rumi?
Reklama
Reklama

Rumia szuka prywatnego partnera, aby zagospodarować centrum miasta i zbudować nowy budynek urzędu wraz z podziemnym parkingiem. W ostatnim czasie pojawiły się szczegóły na temat prowadzonego projektu.

Gdzie powstanie nowy Urząd Miasta Rumi?

Lokalizację nowego urzędu miasta w Rumi poznaliśmy kilka lat temu (21.10.2019 r.), kiedy to została wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr decyzji 14/2019). Zgodnie nią, w podanej lokalizacji dopuszcza się: wielkość powierzchni zabudowy nieruchomości do 2000 m2, wysokość zabudowy – maksymalnie 24 m (6 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna).

Reklama
Reklama

Nowy urząd miasta w Rumi powstanie przy ul. Starowiejskiej (część wschodnia) – obszar, który
obejmuje działki w obrębie ewidencyjnym nr 18 o numerach działek 962/2, 962/1, 968, 969/4,
969/3, 969/1, 970/7, 970/3, 970/4, 958, 957, 956. Powierzchnia tego obszaru wynosi
ok. 13 000 m2.

Źródło: Gmina Miejska Rumia
Widok od Zagórskiej Strugi w stronę skrzyżowania StarowiejskaDąbrowskiego. (Źródło: Gmina Miejska Rumia)

Projekt prowadzony jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). To forma współpracy w sferze usług publicznych, którą nawiązuje się pomiędzy jednostkami administracji publicznej a podmiotami prywatnymi. Za wybudowane obiekty samorządy mogą oferować prywatnemu partnerowi m.in. gminne nieruchomości. Tak też będzie w tym przypadku.

Kiedy powstanie nowy urząd miasta Rumi?

W czerwcu 2023 roku zakończył się etap dialogu konkurencyjnego. Aktualnie przedstawiciele urzędu zaprosili uczestniczących w postępowaniu partnerów do złożenia ofert na realizację całego przedsięwzięcia. Celem jest wybór partnera i podpisanie z nim umowy na 20 lat.

Zadaniem wyłonionego podmiotu będzie sfinansowanie projektowania i budowy nowego urzędu, a także zagospodarowanie jego otoczenia zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli urzędu miasta i mieszkańców. Firma będzie miała na to 3 lata, następnie będzie musiała utrzymać zrealizowaną inwestycję przez kolejnych 17 lat.

Uczestniczący w postępowaniu prywatni partnerzy to: Dekpol, Doraco, HOCHTIEF, Mota-Engil, MIRBUD S.A. oraz Grupa NDI. Termin złożenia ofert mija 10 października 2023 roku, wybór najkorzystniejszej z nich zakończy się podpisaniem umowy oraz przejściem do etapu projektowania i uzyskiwania pozwoleń na budowę nowego urzędu.

Jaki będzie nowy urząd miasta w Rumi?

Według zapowiedzi, urząd zostanie zaprojektowany w oparciu o „nowoczesne technologie” i odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, tak by generował możliwie najmniejsze koszty utrzymania i nie wpływał negatywnie na środowisko naturalne. Część przestrzeni stanowić będzie rezerwę lokalową przeznaczoną na wynajem.

Teren wokół nowego nowego urzędu ma pełnić funkcję reprezentacyjną i rekreacyjną. Planowane jest zagospodarowanie brzegu Zagórskiej Strugi w formie kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej. Zmodernizowany zostanie układ drogowy, przybędzie zorganizowanej zieleni oraz elementów małej architektury.

– Tak jak zakładaliśmy wcześniej, budynek urzędu ma mieć rezerwę powierzchni biurowej, którą na początku będziemy mogli wynajmować. Od strony rzeki będą lokale przeznaczone pod gastronomię, o co mieszkańcy we wszystkich konsultacjach i podczas wielu rozmów proszą. Będzie podziemny garaż na około 200 aut, no i piękny zielono-rekreacyjny teren wzdłuż Zagórskiej Strugi. Chcemy zapewnić mieszkańcom miejsce do odpoczynku, integracji i rekreacji, dlatego będzie tam nie tylko możliwość atrakcyjnego zejścia w kierunku rzeki, ale i, mam nadzieję, organizowania koncertów czy innych wydarzeń kulturalnych – zapowiada burmistrz Michał Pasieczny.

Zagórska Struga (Źródło: Gmina Miejska Rumia)

Co prywatny partner otrzyma w zamian?

W zamian za budowę nowego urzędu – w ramach częściowej zapłaty – partnerowi prywatnemu zostaną przekazane tereny o łącznej powierzchni ponad 33 000 m2. Na jednym z oferowanych obszarów, zlokalizowanym przy ul. Sobieskiego, znajduje się dotychczasowy urząd miasta (ok. 24 000 m2). Drugi obszar zlokalizowany jest przy ul. Starowiejskiej i obejmuje między innymi budynek poczty (ok. 9 000 m2).

(Źródło: Gmina Miejska Rumia)
Widok z estakady w stronę Urzędu (Źródło: Gmina Miejska Rumia)
(Źródło: Gmina Miejska Rumia)
Widok na działkę 539/4. (Źródło: Gmina Miejska Rumia)

Działki te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową z dodatkiem funkcji biurowych, usługowych i handlowych. Pozostała należność będzie wypłacana partnerowi w kolejnych latach, już na etapie utrzymania obiektu, w tzw. opłacie za dostępność.

 Dzięki temu rozwiązaniu uzyskamy architekturę spójną z nowym budynkiem urzędu i okalającą go przestrzenią. Wzmocniony zostanie centrotwórczy charakter obszaru objętego inwestycją. Biura, lokale gastronomiczne oraz punkty handlowe będą stanowić dodatkowy bodziec do rozwoju Rumi. Ponadto wybrany przez nas model finansowania tej wielkiej inwestycji powoduje, że nie będziemy musieli się zadłużać i ograniczać działań społecznych lub inwestycyjnych realizowanych dla mieszkańców – mówi Michał Pasieczny. – Jest szansa, że pod koniec roku będziemy wiedzieli, która z sześciu firm uczestniczących w dialogu konkurencyjnym złoży najlepszą ofertę. Trzymajmy kciuki – dodaje burmistrz.

Reklama
Reklama
Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

1 Comment

  1. lukluk

    Jak postawią jakieś bloki na działce widocznej na zdjęciu opisanym 539/4 to będzie istny sajgon – już obecnie, jak widać na zdjęciu, okolica ta cierpi na drastyczny niedobór miejsc parkingowych.
    Wiadomo, czy miasto ma jakiś plan na wydzielenie dodatkowych miejsc w tej okolicy? Każdy z widocznych bloków ma 60 mieszkań, a miejsc jest na kilkanaście aut na blok, dlatego mieszkańcy parkują wzdłuż drogi osiedlowej. Jak w tej sytuacji władze miasta wyobrażają sobie postawienie kolejnych bloków po drugiej stronie ten drogi?
    Podobnie jest zresztą z drugiej strony ul. Starowiejskiej – część terenu przeznaczonego pod budowę urzędu służy obecnie za parking, domyślam się że m.in. mieszkańcom bloków po przeciwnej stronie ul Dąbrowskiego.
    Nie zapominajmy, że Rumianie w znacznej części dojeżdżają do pracy poza Rumię… komunikacja publiczna nie jest odpowiedzią na wszystko, no chyba że podatnik z założenia ma tylko spać, pracować i płacić podatki, a czas „wolny” w większości tracić na dojazdy i powroty z pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *