Darmowe przejazdy dla uczniów w ZKM Gdynia. Dostałeś mandat? Złóż odwołanie!

Reklama
Reklama


Darmowa komunikacja dla uczniów w Rumi obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku. Decyzję o wprowadzeniu ulgi podjęły samorządy współpracujące w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Zgodnie z taryfą ZKM Gdynia, aby skorzystać z darmowego przejazdu na terenie Rumi, należy posiadać legitymację szkolną ze wskazaniem adresu zamieszkania w Rumi.

Reklama
Reklama

Fragment Taryfy ZKM Gdynia. Grupy pasażerów uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Punkt 17:

Uczniowie [szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych] – na obszarze Rumi – do 31.12. roku ukończ. 20 lat z adresem zamieszkania w Rumi na podst. legit. szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN). Uprawnienie nie obowiązuje w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku

[fragment załącznika do Uchwały nr XLV/1357/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych. (Link)]

Podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze rzeczypospolitej polskiej.

Dwa wzory legitymacji szkolnej, a bezpłatna komunikacja miejska w Rumi

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej spowodowały jednak usunięcie adresu zamieszkania w nowych legitymacjach szkolnych. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują dwa wzory legitymacji szkolnych. Pierwszy wzór zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r., w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2018, poz. 939) i jest ważny do 31 sierpnia 2020r.  Drugi wzór legitymacji szkolnej, który nie przewiduje wpisu dotyczącego miejsca zamieszkania, został zawarty w rozporządzeniu MEN z dnia 05 maja 2019r. (Dz.U. 2019, poz. 1700).

Nie znalazłem w tej sprawie oficjalnych wytycznych miasta Rumi, ale sąsiedzka gmina Kosakowo już teraz poinformowała, że uczniowie, którzy otrzymali szkolne legitymacje zgodne z nowym wzorem, powinni ubiegać się o wymianę dokumentu z wpisanym miejscem zamieszkania, aby nabyć uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. U nas pewnie będzie podobnie.Dostałem mandat za brak adresu w nowej legitymacji. Co teraz zrobić?

Co zrobić, jeśli podczas kontroli biletów w autobusach ZKM Gdynia pasażer pokazał nową, ważną legitymację szkolną, na której nie widnieje jednak adres zamieszkania i otrzymał „mandat”? [dla ułatwienia, tak będę nazywał „Opłatę dodatkową pobieraną w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu” :))] Jak instruuje miasto Rumia na swojej stronie internetowej, złożyć odwołanie w sekretariacie ZKM w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) albo w Biurze Obsługi Klienta nr 1 w Gdyni (ul. Kilińskiego 16). Należy zrobić to osobiście lub pocztą, w terminie do 7 dni od zaistniałej sytuacji (otrzymania mandatu). Odpowiedź na pisemne odwołanie udzielana jest w terminie do 30 dni.

Mandat za brak adresu w legitymacji – wzór odwołania:

Wzór odwołania od „mandatu”, opublikowany na stronie Urzędu Miasta Rumi w dn. 21.11.2019 r.:

Rumia ………………………………2019 r.

Imię i nazwisko

……………………………………………….

Adres

………………………………………………

Dotyczy mandatu nr………………………….

Dnia………………….. mój syn/moja córka (nazwisko)……………………………………….podczas kontroli biletów w autobusie linii numer…………. pokazał(a) nową legitymację szkolną, na której nie widnieje adres zamieszkania.

Zgodnie z taryfą ZKM Gdynia, aby skorzystać z darmowego przejazdu na terenie Rumi, należy posiadać legitymację szkolną ze wskazaniem adresu zamieszkania w Rumi.  Jednak zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej spowodowały usunięcie adresu zamieszkania w nowych legitymacjach szkolnych.  Obecnie nie mogę więc udokumentować adresu zamieszkania mojego dziecka.

W związku z powyższym proszę o anulowanie mandatu. Podkreślam, że w momencie kontroli syn/córka posiadał(a) ważną legitymację szkolną. Jednocześnie oświadczam, że syn/córka zamieszkuje w Rumi pod adresem ………………………………………………………………………………………………..

Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Z poważaniem,

                                                                                                                             …………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załączniki:

  1. Ksero mandatu
  2. Ksero legitymacji szkolnej

Wzór odwołania od mandatu w ZKM Gdynia w formie pliku WORD znajdziecie tutaj.

Darmowa komunikacja dla uczniów w Rumi – najważniejsze informacje.

Najważniejsze informacje oraz zasady bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Rumi znajdziecie w oficjalnym komunikacie z 9 lutego 2018 roku: Darmowa komunikacja dla uczniów w Rumi – ważne informacje.

źródło: Urząd Miasta Rumi, ZKM Gdynia, Gmina Kosakowo


Reklama
Reklama
Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *