Rumia. Stawka za wywóz śmieci w 2023 roku

Rumia. Stawka za wywóz śmieci w 2023 roku
Reklama
Reklama

Od prawie trzech lat na terenie Rumi obowiązują nowe stawki tzw. opłaty śmieciowej. Jak poinformował w swoim komunikacie urząd miasta, w 2023 roku nie ulegną one zmianie.

Rumia. Od 2020 roku obowiązkowa segregacja odpadów i wyższa stawka za wywóz śmieci

Decyzja o podwyżce stawek za wywóz śmieci zapadła podczas październikowej sesji rady miejskiej, w 2019 roku. Radni podjęli wówczas uchwałę, która wyznaczała jedną stawkę w wysokości 32 złotych od osoby, przy czym wszyscy mieszkańcy zostali zobligowani do segregacji odpadów. Zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2020 roku. Przed podwyżką, stawka za wywóz śmieci w Rumi wynosiła: 15 złotych od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i 40 złotych w przypadku odpadów niesegregowanych.

Z czego wynikała podwyżka opłaty w 2020 roku? Jak tłumaczył magistrat, kwota ta została wyliczona na podstawie kosztów składowych, które musi ponosić gmina. Do podwyżki przyczyniła się m.in. rosnąca ilość odpadów, wzrost kosztów wysypiska, malejące ceny skupu plastiku i makulatury, a także konieczność wydzielenia nowej frakcji – odpadów bio-kuchennych. Pojemniki oraz worki na te odpady zapewnia mieszkańcom gmina. Dla zabudowy jednorodzinnej są to 120-litrowe pojemniki, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej ich pojemność jest ustalana według potrzeb. Mieszkańcy otrzymują także woreczki do pośredniego gromadzenia biodegradowalnych odpadów kuchennych.

Rumia. Stawka za wywóz śmieci w 2023 roku – bez zmian

W 2023 roku stawka za wywóz śmieci w Rumi nie ulega zmianie. Opłata nadal wynosi 32 zł od osoby za miesiąc, a w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadpadów (dla zabudowy jednorodzinnej) 25 zł od osoby miesięcznie. Stawka jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i należy ją wpłacać bez wezwania na numer konta podany w przesłanym przez Urząd Miasta Rumi piśmie. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas „z urzędu” ustala się opłatę podwyższoną w wysokości 100 zł od osoby. [źródło]

Dystrybucja worków segregacyjnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi rozpoczęło dystrybucję pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dystrybucja worków rozpoczęła się we wtorek 27 grudnia 2022 r. Pakiet składa się z:

 • 24 szt. worków na szkło,
 • 24 szt. worków na papier
 • 24 szt. worków na metale i tworzywa sztuczne
 • oraz 180 szt. worków na bio-kuchenne. 

Dodatkowo, wraz z workami, mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej zostanie przekazany również harmonogram zbiórki odpadów w 2023 r.

Rumia. Gdzie zamówić odpowiedni worek big bag lub kontener?

Pozostając w temacie odpadów. Czy wiecie gdzie zamówić odpowiedni big bag lub kontener, np. w przypadku prowadzonego większego remontu lub przebudowy mieszkania?

Na przykład na stronie e-worek.pl lub poprzez PUK Rumia (Biuro Obsługi Klienta: ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia). W miarę możliwości, worek lub kontener należy ustawić nie na terenach zielonych i tak, aby nie utrudniały komunikacji.

Przy drobnych remontach, mieszkańcy Rumi mają możliwość nieodpłatnie przekazać odpady budowlane i rozbiórkowe (do 200 kg/na rok/na mieszkanie) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy PUK Rumia (adres powyżej). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 20.00 oraz w sobotę od 7.00-15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i innych dni ogłoszonych u Operatora jako dni wolne od pracy. Konieczne zabranie jest ze sobą dowodu osobistego. Więcej informacji na stronie: http://pukrumia.pl/pszok/.

Czy dobrze segregujesz śmieci? Sprawdź, jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy Rumi!

Jeśli chodzi o segregację śmieci w Rumi- jest coraz lepiej. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy zawsze wrzucają odpady do odpowiednio oznaczonych koszy i worków. Poniżej znajdziecie najczęściej popełniane błędy przez mieszkańców.

Coraz więcej śmieci

Ilość generowanych przez rumian śmieci rośnie każdego roku. Największe wzrosty dotyczą odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych oraz popiołu. Codziennie do Urzędu Miasta Rumi trafiają raporty dobowe, w których Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wskazuje nieprawidłowości zaobserwowane podczas odbioru odpadów.

Tylko w sierpniu 2020 roku problem ten dotyczył mieszkańców 95 nieruchomości, gdzie tzw. odpady zielone trafiały do pojemników przeznaczonych na odpady biokuchenne, a w workach na szkło, makulaturę i plastik gromadzone były odpady zmieszane. Najczęściej dzieje się tak w przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie „sprawcy” pozostają anonimowi, stąd też dochodzi do nieprzestrzegania ogólnie przyjętych zasad.

Zgodnie z prawem miasto musi pobierać od mieszkańców takie opłaty, aby ani nie tracić, ani nie zarabiać na obsłudze systemu śmieciowego. Różnica pomiędzy cenami odbioru poszczególnych frakcji odpadów, jak i koszty generowane przez procedurę reklamacyjną, powodują, że nieprawidłowa segregacja kosztuje miasto, a zatem mieszkańców, nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie – wyjaśnia w swoim komunikacie Urząd Miasta Rumi.

Naklejki zła segregacja odpadów

Pracownicy firmy wywozowej starają się edukować rumian, umieszczając na wystawionych przed domami pojemnikach, workach lub odpadach specjalne naklejki z napisem „zła segregacja odpadów”. Oznaczone w ten sposób śmieci nie są odbierane, dopóki nie zostaną prawidłowo posortowane. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie śmieci są gromadzone w większych i ogólnodostępnych pojemnikach, a ustalenie winnego nieprawidłowej selekcji niemal niemożliwe.

jeśli otrzymałeś taką naklejkę – Twoje śmieci nie zostały prawidłowo posortowane. (fot. Urząd Miasta Rumi)

Jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy Rumi?

Aby znacząco zredukować generowane w ten sposób straty finansowe, Urząd Miasta zachęca do wystrzegania się najczęściej popełnianych błędów:

 • Trawy nie należy wrzucać do odpadów biokuchennych, jest to tzw. odpad zielony;
 • Zebranych w ogródku owoców nie należy wrzucać do odpadów zielonych, jest to tzw. odpad biokuchenny;
 • Styropianu budowlanego nie należy wrzucać do metali i tworzyw sztucznych, jest to odpad budowlano-rozbiórkowy;
 • Styropianu opakowaniowego nie należy wrzucać do odpadów budowlano-rozbiórkowych, powinien on trafiać do frakcji metali i tworzyw sztucznych;
 • Kartoników po mleku, sokach i napojach, czyli opakowań wielomateriałowych, nie należy wrzucać do makulatury, powinny one trafiać do frakcji metali i tworzyw sztucznych.

(Wpis został pierwotnie opublikowany w 2019 roku. Ostatnia aktualizacja: 03.01.2023 r. Źródło: rumia.eu oraz biuletyn SM Janowo „Nasze Sprawy”)

Reklama
Reklama
Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

1 Comment

 1. Karol

  Martwią się o to że w domach 150m2 mieszkają po dwie osoby więc wyliczanie kosztów odpadów od m2 odpada a to że rodzina np. 6 osobowa będzie musiała zapłacić blisko 200 zł miesięcznie to jest ok mimo że koszty życia pewnie też ponosi większe. Wspaniali ludzie w tym urzędzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *