Rumscy radni zaapelowali o pomoc dla mieszkańców i przedsiębiorców

koronawirus rumia przedsiebiorcy zwolnienia dla mieszkancow ulgi wsparcie 2020
Reklama
Reklama

Dziesięciu lokalnych radnych złożyło dziś wniosek do władz samorządowych Rumi. Apelują w nim o pomoc mieszkańcom oraz przedsiębiorcom w okresie epidemii koronawirusa.



We wniosku, skierowanym do Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego, radni apelują między innymi o odejście od opłat handlujących na miejskim targowisku oraz obniżenie/umorzenie opłat od posiadania/najmu/ dzierżawy nieruchomości. Zwracają się się także o przedstawienie systemowych działań władz samorządowych miasta Rumi zrealizowanych aby zabezpieczyć mieszkańców przed ryzykiem infekcji COVID-19.

Reklama
Reklama

Okres kryzysu to szczególny czas kiedy prosimy również włodarzy samorządowych, aby w Naszej małej ojczyźnie skorzystać z instrumentów pomocy – komentuje radny Mateusz Socha.

Oprócz zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w rumskiej radzie miasta, wniosek podpisali: Barbara Jasińska, Michał Kryża, Florian Mosa, Leszek Kiersznikiewicz, Henryk Grinholc, Beata Ławrukajtis, Karolina Rydzewska, Magdalena Mrowicka i Bogdan Formela.

Treść wniosku znajdziecie poniżej:


Wniosek Radnych Miasta Rumi w sprawie informacji bieżącej oraz odroczenia lub umorzenia płatności, 10.04.2020 r.

„W związku z art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawy o samorządzie gminnym, art. 15p., art. 15zzzf, art. 15zzzg. 1. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zwana dalej „Ustawą”) przedkładamy poniższy wniosek w sprawie: informacji bieżącej oraz obniżenia obciążeń finansowych spoczywających na mieszkańcach Rumi, które wynikają z opłat lokalnych w związku z następstwami wystąpienia stanu epidemii COVID-19.

Zwracamy się do Burmistrza Miasta Rumi Pana Michała Pasiecznego z wnioskiem o:
1. przedstawienie informacji bieżącej na temat systemowych działań władz samorządowych miasta Rumi zrealizowanych w przedmiocie zabezpieczenia mieszkańców przed ryzykiem infekcji COVID-19;
2. pozytywne przychylenie się do ewentualnych wniosków podmiotów, których płynność finansowa ulegnie pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w myśl Art. 15zzzg. 1. Ustawy, który stanowi, że do czasu określenia przez Radę Miejską zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 tej ustawy, należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez Burmistrza. Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w art. 15zzzf Ustawy, Burmistrz może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności, o których mowa w art. 15zzzf ust. 1 Ustawy.

W związku z dostępnością instytucji przewidzianych Ustawą podjętą przez Parlament RP zwracamy się do Burmistrza Miasta jak i Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi, Pana Krzysztofa Woźniaka z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Rady Miejskiej Rumi projektów aktów prawnych przewidujących:
1. możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. w okresie od marca do końca września 2020 roku (termin na dzień 10 kwietnia 2020roku);
2. możliwość przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. zgodnie z treścią Ustawy;
3. podjęcie działań w celu obniżenia opłat eksploatacyjnych i innych obciążających przedsiębiorców prowadzących działalność na targowisku „Remsczie Renk”;
4. pozytywne zaopiniowanie przyszłych wniosków o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Rumia lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Z uwagi na potrzeby Rumian, aby nie przyczyniać się do pogłębiania ich już i tak trudnej sytuacji, władze samorządowe powinny podjąć zdecydowane i konkretne kroki w celu obniżenia danin publicznych należnych miastu.

Uważamy, że działania władz centralnych nie zwalniają władz samorządu terytorialnego z obowiązku podjęcia działań w ramach przysługujących im kompetencji, aby w tym trudnym czasie nie tylko nie przyczyniać się do pogłębiania niepewności w zakresie sytuacji gospodarczej mieszkańców, ale i podjąć aktywne działania, aby tę sytuację poprawić.

Mając na celu dobro mieszkańców apelujemy o bezzwłoczne podjęcie inicjatyw w przedmiocie realizacji wyżej wymienionych postulatów.”


A co Wy, jako mieszkańcy, sądzicie o postulatach rumskich radnych? Dajcie znać w komentarzach!

Zobacz:


Reklama
Reklama
Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *