Ruszył przetarg na rewitalizację Góry Markowca w Rumi

Reklama Reklama

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przetargu na budowę nowej, publicznej infrastruktury na Wzgórzu Markowca.Przetarg został ogłoszony 9 października (środa). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Docelowo, Wzgórze Markowca ma się stać miejscem zachęcającym do rekreacji i wypoczynku. Zakres zamówienia w ogłoszonym przetargu obejmuje między innymi: budowę ścieżek dla pieszych ogólnodostępnych oraz ścieżek do uprawiania turystyki wraz ze schodami terenowymi, placykami, wieżą widokową, pomostem widokowym, trasami kolarstwa górskiego, budowlami i obiektami małej architektury, balustradami, infrastrukturą techniczną oraz oświetleniem terenu. Efekty rewitalizacji będzie można zobaczyć najpóźniej w połowie 2021 roku.

Złożone przez wykonawców oferty poznamy 18 października. Ogłoszenie i specyfikacja przetargowa dostępna jest pod adresem: https://bip.rumia.pl/a,36042,budowa-nowej-publicznej-infrastruktury-na-wzgorzu-markowca-w-rumi.html.


Reklama Reklama

Dodaj komentarz