Nie ma chętnych na przebudowę Wzgórza Markowca? Przetarg unieważniony.

Reklama Reklama

Przetarg na rewitalizację Góry Markowca w Rumi został ogłoszony 9 października (środa), a otwarcie ofert wykonawców zaplanowano na 18 października (piątek). Niestety, jak się okazuje, żaden z wykonawców nie zdecydował się złożyć oferty.Jak pisałem w niedawnym wpisie, docelowo Wzgórze Markowca ma się stać miejscem zachęcającym do rekreacji i wypoczynku. Zakres zamówienia w ogłoszonym przetargu obejmuje między innymi: budowę ścieżek dla pieszych ogólnodostępnych oraz ścieżek do uprawiania turystyki wraz ze schodami terenowymi, placykami, wieżą widokową, pomostem widokowym, trasami kolarstwa górskiego, budowlami i obiektami małej architektury, balustradami, infrastrukturą techniczną oraz oświetleniem terenu. Zgodnie z zapowiedziami, efekty rewitalizacji będzie można zobaczyć najpóźniej w połowie 2021 roku.

Przetarg nieograniczony na rewitalizację wzgórza ogłoszono 9 października (środa), a złożone przez wykonawców oferty mieliśmy poznać 18 października (w miniony piątek). Tak się jednak nie stało, gdyż żaden z potencjalnych wykonawców (pomimo oznak wstępnego zainteresowania i złożonych wniosków o wyjaśnienia do SIWZ) nie zdecydował się złożyć swojej oferty. Przetarg zostanie formalnie unieważniony. Ogłoszenie i specyfikacja przetargowa wciąż dostępna jest pod adresem: https://bip.rumia.pl/a,36042,budowa-nowej-publicznej-infrastruktury-na-wzgorzu-markowca-w-rumi.html.

Więcej informacji o dalszych losach inwestycji – wkrótce.


Reklama Reklama

Dodaj komentarz