Co buduje się w Rumi? Inwestycje, remonty, przebudowy

Co buduje się w Rumi? Inwestycje, remonty, przebudowy
Reklama
Reklama

“Czy wiadomo coś o…”, “A co z…”, “Co dzieje się z…”. Pytania o inwestycje w Rumi to znaczna część wiadomości prywatnych i komentarzy od czytelników bloga. Odpowiedzi na część z nich znajdziecie poniżej! Sprawdźcie trwające i zakończone remonty oraz budowy.

Jeśli przybyłeś tu z fanpage’u Tymczasem w Rumi – wpisy na blogu (WWW) pojawiają się jeszcze częściej, niż te na Facebooku! Zostań tu na dłużej. 🙂

Reklama
Reklama

Swój wpis opracowałem m.in. na podstawie komunikatów Urzędu Miasta Rumi oraz innych materiałów pochodzących od deweloperów/prywatnych firm.

Remonty ulic w Rumi

W połowie maja rozpoczną się kilkudniowe remonty poniższych ulic bądź ich fragmentów:

Ulice będą realizowane jedna po drugiej. Wszystkie prace mają się zakończyć w lipcu. Wykonawcą wartej ponad 2 mln zł inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA.

Budowa rodzinnego toru przeszkód przy ul. Stoczniowców

Przykładowe zagospodarowanie toru, źródło: podtrzepakiem.pl

Trwają prace nad dokumentacją przetargową. Celem inwestycji jest stworzenie toru przeszkód, który zostanie wkomponowany w infrastrukturę istniejącego orlika. Zakres prac ma objąć przygotowanie nawierzchni boiska oraz montaż urządzeń wielofunkcyjnych i pojedynczych przeszkód.

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budowa ul. Kostki Napierskiego i ul. Prusa

Budowa ul. Kostki Napierskiego i ul. Prusa
Budowa ul. Kostki Napierskiego i ul. Prusa (fot. UM Rumia)

Na ul. Prusa zostały wymienione krawężniki oraz nawierzchnia chodników. Obecnie wykonawca przystępuje do wymiany nawierzchni jezdni. Na ul. Kostki Napierskiego trwa remont sieci wodociągowej, następnie rozpoczną się roboty drogowe. Wszystkie prace powinny się zakończyć w czerwcu.

Wykonawcą wartej ponad 240 tys. zł inwestycji jest S.K. Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sebastian Kurdziel.

Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza oraz ruin

Wybrane zostało biuro projektowe, które opracuje niezbędną dokumentację oraz pozyska pozwolenie na budowę. Ten etap inwestycji będzie kosztować około 90 tysięcy złotych i potrwa do końca sierpnia.

Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję. Zakres działań obejmuje między innymi: wymianę ogrodzenia, konserwację ruin, wytyczenie ścieżek, montaż oświetlenia oraz makiety prezentującej dawny kościół, a także wykonanie nasadzeń. Wszystkie prace powinny się zakończyć w pierwszej połowie 2025 roku.

Wartość projektu to 990 tys. zł, z czego 960 tys. zł pochodzi ze zdobytego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Budowa ul. Oliwskiej

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Kielecką do wysokości posesji przy ul. Oliwskiej 8 trwa montaż kanalizacji deszczowej. Następnie rozpocznie się budowa układu drogowego. Wszystkie prace powinny się zakończyć na przełomie lipca i sierpnia.

Wykonawcą wartej ponad 500 tys. zł inwestycji jest firma Laro.

Budowa ul. Żwirowej

Budowa ul. Żwirowej (fot. UM Rumia)

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Włókienniczą do wysokości posesji przy ul. Żwirowej 29 ułożono już krawężniki, przebudowano zjazdy i utwardzono pobocze gruntowe. Trwają prace związane z przygotowaniem nawierzchni do układania warstw bitumicznych.

Wykonawcą wartej niespełna 500 tys. zł inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kiedy powstanie przystanek SKM Rumia Biała Rzeka?

Czy i kiedy zostanie zbudowany nowy przystanek SKM Trójmiasto w Rumi, pod nazwą “Rumia Biała Rzeka”? Wiadomości, które pojawiają się na ten temat, zamieszczam we wpisie: Kiedy powstanie przystanek SKM Rumia Biała Rzeka?.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 (fot. UM Rumia)

Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie złożono dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach inwestycji powstanie hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także w łącznik, zaplecze oraz szatnię. Zakupiona zostanie również przenośna scena umożliwiająca organizację na hali uroczystości oraz imprez szkolnych.

Wartość przedsięwzięcia to niespełna 5 mln zł. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6


Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 (fot. UM Rumia)

Została podpisana umowa z wykonawcą – spółką Adwizon. Trwa projektowanie.

W ramach inwestycji powstanie hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także w łącznik, zaplecze oraz szatnię. Zakupiona zostanie również przenośna scena umożliwiająca organizację na hali uroczystości oraz imprez szkolnych.

Wartość przedsięwzięcia to niespełna 6,2 mln zł. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Budowa hali przy Szkole Podstawowej nr 7

Budowa hali przy Szkole Podstawowej nr 7 (fot. UM Rumia)

Została podpisana umowa z wykonawcą – spółką Adwizon. Trwa projektowanie.

W ramach inwestycji ma powstać hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także w łącznik, zaplecze oraz szatnię.

Wartość przedsięwzięcia to blisko 9,8 mln zł. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Budowa placu zabaw przy ul. Polnej

Budowa placu zabaw przy ul. Polnej (fot. UM Rumia)

Przetarg na wyłonienie wykonawcy zostanie powtórzony ze względu na zbyt wysokie oferty.

W ramach inwestycji powstanie plac zabaw składający się m.in. z: piaskownicy, karuzeli, tyrolki, potrójnej huśtawki, zjeżdżalni oraz elementów do wspinaczki. Dodatkowo wykonana zostanie piaszczysta nawierzchnia. Pojawią się też elementy małej architektury: ławki oraz kosze na odpady. Cały teren zostanie ogrodzony.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy.

Co dalej z Galerią Rumia?

Galeria Rumia wydała komunikat prasowy, w którym publikuje informacje m.in. na temat tego, jak często odwiedzają ją klienci. Zgodnie z jego treścią – jest lepiej, niż w poprzednich latach.

Centrum nadal walczy o klienta. Pojawiają się nowi najemcy, między innymi sklep Dealz, Action, Sinsay czy House. Sprawdź osobny wpis na ten temat.

Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowym

Okolice rumskiego rynku, gdzie znajduje się historyczny schron.
Okolice rumskiego rynku, gdzie znajduje się historyczny schron. (fot. UM Rumia)

Do końca maja potrwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w ciągu maksymalnie trzech miesięcy. Celem projektu jest wyremontowanie podziemnych sal oraz ich adaptacja, aby mogły być wykorzystywane w celach wystawowych i jako miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych.

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Osiedle przy ul. Reja

Prace przy ulicy Reja (fot. UM Rumia)

Trwa wykonywanie elewacji na budynku A2, równocześnie postępują prace związane z instalacją hydrauliczną, instalacją centralnego ogrzewania oraz wentylacją. Zagospodarowywany jest też teren wokół bloku. Z kolei na budynku B wykonywana jest elewacja, a wewnątrz realizowane jest tynkowanie oraz prace hydrauliczne. Równocześnie postępuje budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z projektem w ramach inwestycji powstaną dwa komunalne bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także: wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni – w tym ogrodów deszczowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln zł pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

Budowa bloku mieszkalnego w formule SIM

Budowa bloku przy ulicy Reja (fot. UM Rumia)

Wykonany został strop nad drugim piętrem. Trwa murowanie ścian trzeciego piętra, wykonywanie instalacji hydraulicznych oraz murowanie ścianek działowych. W hali garażowej postępują roboty elektryczne.

Docelowo w ramach inwestycji przy ul. Reja powstanie wielorodzinny budynek z 32 lokalami i podziemną halą garażową. Zakres prac obejmuje również zagospodarowanie okolicznego terenu w postaci zieleni oraz niezbędnej infrastruktury drogowej. Lokale będą mogły wynająć osoby niemające zdolności kredytowej, między innymi seniorzy, rodzice samotnie wychowujący dzieci czy osoby młode.

Koszt inwestycji to blisko 10,2 mln zł. Źródłem finansowania jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego, zasilany środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (fot. UM Rumia)

Prawdopodobnie w lipcu zakończą się prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, obecnie ustalane są warunki techniczne dotyczące różnych branż.

Inwestycja zakłada budowę ogólnodostępnego parkingu przy skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Bydgoskiej. Obiekt ma przede wszystkim ułatwić rodzicom parkowanie podczas dowożenia oraz odbierania dzieci ze szkoły, a także zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie.

– To skomplikowany projekt, choć złożony przez mieszkańców wniosek do Budżetu Obywatelskiego był bardzo prosty. Wnioskodawcy mówili przede wszystkim o konieczności budowy miejsc parkingowych dla rodziców, nauczycieli czy pracowników szkoły. Niemniej parking to niejedyny problem Czwórki, są nim również wody opadowe, które w krytycznych momentach zalewają duży łącznik pomiędzy ulicami Świętojańską a Ormińskiego. Brakuje również chodnika na wysokości szkoły, dlatego chcemy rozwiązać te problemy kompleksowo i projektujemy od razu duży parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znacznie więcej wart niż zakładał projekt złożony w Budżecie Obywatelskim – wyjaśnia Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw inwestycji. – Chcemy rozprawić się z brakiem miejsc postojowych i wodą opadową. Będziemy to realizować etapami, możliwie najszybciej. Mamy w budżecie zarezerwowanych 600 tys. złotych na tę inwestycję – dodaje.

Remont ul. Kosynierów

Na blisko 500-metrowym odcinku – od ronda przy Centrum Handlowym Port Rumia do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego – trwa budowa bitumicznej ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika. Obecnie wykonawca prowadzi roboty ziemne oraz brukarskie.

Zakres prac obejmie również budowę peronu autobusowego, doświetlenie przejść dla pieszych, usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną i teletechniczną, a także założenie trawnika. Wszelkie roboty mają się zakończyć najpóźniej we wrześniu tego roku, ale wykonawca dołoży wszelkich starań, aby inwestycja była gotowa jeszcze przed wakacjami. Do tego czasu będą występować utrudnienia w ruchu pieszym.

Wykonawcą wartej przeszło 1,7 mln zł inwestycji jest firma WPRD GRAVEL. Na realizację przedsięwzięcia miastu udało się zdobyć ponad 580 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont i przebudowa ulicy Gdańskiej

Remont i przebudowa ulicy Gdańskiej (fot. UM Rumia)

W wakacje zostanie przeprowadzony remont fragmentu ul. Gdańskiej – od ronda im. rotmistrza Pileckiego do ul. Katowickiej (bez skrzyżowania). Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, drogi rowerowej oraz chodników.

Wykonawcą wartej ponad 2,7 mln zł inwestycji będzie Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. Projekt „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na ul. Gdańskiej i ul. Dębogórskiej w Rumi” został dofinansowany w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 mln zł.

Co dalej z Błoniami Janowskimi w Rumi?

Budowa na Janowskich Błoniach w Rumi, ul Pomorska.
Budowa na Janowskich Błoniach w Rumi, ul Pomorska.

Co wiadomo o budowie Błoń Janowskich w Rumi? Kiedy łąki przy Pomorskiej i Dębogórskiej zostaną zabudowane? Informacje na ten temat zbieram we wpisie: Co dalej z Błoniami Janowskimi w Rumi?.

Będzie nowe osiedle w Rumi. W zamian – remont brzegu Zagórskiej Strugi.

Deweloper Inpro zbuduje nowe osiedle, nazwane “Rumia Centralna”. Znamy pierwsze wizualizacje projektu. Przy okazji budowy, “metamorfozę” przejdzie także fragment brzegu Zagórskiej Strugi.

Co jeszcze buduje się na terenie Rumi?

Najnowsze informacje o tym, co buduje się w mieście Rumia, publikuję we wpisach z kategorii INWESTYCJE W RUMI.

Reklama
Reklama
Cześć, jestem Paweł Jałoszewski. Od 2016 roku opowiadam innym o Rumi za pomocą tekstów, zdjęć, filmików oraz memów. Czasem na poważnie, a czasem z lekkim przymrużeniem oka. 😉 Więcej o mnie w rubryce: Kontakt.

13 Comments

 1. lusin3

  Przy okazji rewitalizacji Góry Markowca została zdewastowana ulica Podgórska i Wałowa, my mieszkańcy czekamy na naprawę tych ulic.

 2. Peras

  Te śmietniki inteligentne to jakiś dramat i bat na mieszkańców… jak chcecie sobie zakładać kajdany na ręce to wnoście o kolejne śmietniki…

  • Leon

   jo, ja się nie zgadzam na nowe śmietniki i na szczypionki

   • 1

    bo w nowych śmietnikach szatan siedzi

  • Michał

   Przynajmniej spokój z kloszardami, zgniatają puszki o 12 w nocy i wywalają wszystko z pojemników.

 3. Elżbieta Marczak

  A kiedy będzie nowy Urząd Miasta w Rumii ? ???????

 4. Mieszkaniec

  Ciekawy jest temat osiedla przy Żwirki i Wigury /Tysiąclecia. Dla inwestora zmieniono plan zagospodarowania i dołożono 1 piętro, a takich wyjątków nie robiono dla innych. Kiedy się zaczęła inwestycja a kiedy były zmiany w planie? Konsultacje z zainteresowanymi mieszkańcami?

 5. mieszkańcy Porto Bianco

  Zapraszamy na ulicę Jeziorną, wielkie plany o budowie drogi i od kilku miesięcy tylko dziur coraz więcej… jeszcze trochę to do domu nie dojedziemy bez uszkodzenia auta 😔 najważniejsze,że bloki powstały, a jak do nich mieszkańcy dojadą to już nie problem gminy…

 6. Szczypior

  Ja czekam aż coś ruszy z komunikacją. Mało przystanków i autobusów. Ciężko zrezygnować z auta.

 7. Zbyszek

  A czy prawdą jest , że powstanie w Rumii supercharger Tesli? i może ktoś wie coś na ten temat ?
  Bo jak jeszcze przez dwa lat nie powstaną nowe superchargery w Polsce to zmieniam auto na diesla:) i na Hel będę dieslem jeździł.

 8. lukluk

  To zdjęcie „schronu” pod placem targowym to nie jest jakiś węzeł ciepłowniczy czy coś w tym guście? Wydaje mi się, że właściwy schron jest sporo większy i znajduje się dalej w głąb rynku – na dół prowadzą normalne schody, a nie jakieś studzienki.

 9. Kr84

  A czy Kosciuszki będzie kiedyś zrobiona? Z roku na rok jest coraz gorzej !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *